Waarde Creatie

De moderne ondernemer richt zich op mogelijkheden die waarde creëren voor zijn onderneming en voor zichzelf.

Iets creëert waarde als er vooruitzicht is op toekomstige kasstromen en inzicht in het risico. Het verleden telt niet mee.

Managers / ondernemers sturen niet vanzelfsprekend op waarde creërende activiteiten.

Het ontbreken van informatie over de achterliggende waarde bepalende factoren, de waardestuwers, is vaak de oorzaak.

Het in kaart brengen van de waardestuwers (financiële en operationele) is een belangrijk proces. Is de vrije kasstroom hoog genoeg is om de kostenvoet van de onderneming te halen of te overtreffen? Zo ja, dan wordt er waarde gecreëerd.

Dit proces van waarde creatie fascineert mij en ik vind het waardevol om u hierbij te kunnen helpen. Daar ligt mijn passie.

Geïnteresseerd ?

In mijn professionele aanpak voor uw organisatie?

Bel me dan voor een afspraak op 06 391 93 777