Treasury Statuut

Binnen organisaties wordt de treasury functie steeds belangrijker.

Dit geldt ook voor het MKB !

Als treasurer werk ik aan de hand van een treasury statuut, dat ik samen met u en uw team samenstel.

Dit treasury statuut is het voornaamste beheersinstrument bij de uitvoering van het gezamenlijk geformuleerde treasury beleid.

Belangrijk onderdeel hiervan is het treasury plan met afspraken over de administratieve organisatie en interne controle binnen uw bedrijfsprocessen.

Ik vind dat een treasurer, naast een pro-activa houding, ook een gevoel voor de business moet hebben.

Alleen dan wordt er een efficiënt werkend statuut opgesteld en komt er structuur in de informatievoorziening binnen uw organisatie.

Zo worden er door open communicatie en heldere afspraken goede resultaten bereikt.

Mijn stappenplan is simpel: van statuut naar plan; van plan naar uitvoering en van uitvoering naar resultaat.

Geïnteresseerd ?

In mijn professionele aanpak voor uw organisatie?

Bel me dan voor een afspraak op 06 391 93 777